Fundacja Edukacja Dla Spoleczenstwa

NASZE PROJEKTY

1. „Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej”

O projekcie
Projekt "Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej" - realizowany był przez Nową Erę Sp. z o.o. wraz z Partnerem: Fundacją Edukacja dla Społeczeństwa w ramach Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe, na podstawie umowy o dofinansowanie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji pełniącym w programie rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Cel projektu
Głównym celem projektu było podwyższenie kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu szkół motoryzacyjnych z terenu całej Polski poprzez udział w praktykach doskonalenia zawodowego i praktycznego w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Podsumowanie realizacji projektu
Dwutygodniowe staże w przedsiębiorstwach ukończyło łącznie 300 osób. W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki w ramach poszczególnych zadań:

  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uczestniczyli w trwających co najmniej dwa tygodnie stażach i praktykach w przedsiębiorstwach w ramach projektu - 100 % (25K, 275 M i 300 ogółem);
  • Liczba osób, które ukończyły program doskonalenia zawodowego i praktycznego - 111,11 % (25K, 275 M i 300 ogółem);
  • Liczba osób, które podwyższyły kompetencje zawodowe - 111,11 % (25K, 275 M i 300 ogółem);
  • Liczba opracowanych i upowszechnionych programów praktyk - 100% (4 ogółem);
  • Liczba osób, które podniosą wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w branży motoryzacyjnej związanej z wykonywanym zawodem - 111,11 % (25K, 275 M i 300 ogółem);
  • Liczba przedsiębiorstw/filii zaangażowanych we współpracę w wypracowywaniu programu - 100% (5 ogółem);
  • Liczba szkół zaangażowanych przy opracowywaniu programu - 100% (10 ogółem);
  • Liczba szkół zaangażowanych przy realizacji programu -100% (50 ogółem);

Dowiedz się więcej »

2. „Portal motonauczyciel.pl”

Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” wspólnie z wydawnictwem Nowa Era mają przyjemność zawiadomić, że uruchomiono portal motonauczyciel.pl, będący – przeznaczoną dla uczniów i nauczycieli – biblioteką dokumentów i filmów o historii motoryzacji, nowościach i technice.

O portalu
Rozwój technik multimedialnych i ogromna dostępność materiałów w internecie sprawiają, iż przed nauczycielami nauczającymi o motoryzacji stają dodatkowe zadania. Przekazywanie jedynie wiedzy zawartej w podręcznikach nie nadąża za nowinkami technicznymi i rozwojem technologicznym. Co więcej, nauczyciel często staje się dla uczniów osobą znającą jedynie zagadnienia które mieszczą się w ramach nauczania, a przestaje być mentorem wprowadzającym uczniów w świat motoryzacji.

Sugestie nauczycieli jak nadążyć za rozwojem technik multimedialnych skłoniły Fundację „Edukacja dla Społeczeństwa” i wydawnictwo Nowa Era do stworzenia strony www.motonauczyciel.pl. Zawiera ona zarówno filmy odnośnie produkcji, badań laboratoryjnych i drogowych, animacje prezentujące działanie nowych technik w zakresie oświetlenia, zasilania, napędu, bezpieczeństwa, czy komfortu, jak również dokumenty firm motoryzacyjnych dotyczące rozwiązań wprowadzonych w życie lub będących w fazie projektowej. Dodatkowo w formie Power Point przygotowane są do pobrania prezentacje, które można wykorzystać podczas omawiania różnych zagadnień lub przekazać uczniom z poleceniem przygotowania samodzielnego referatu.

Istotą strony nie jest zastąpienie programu nauczania, ale jego poszerzenie, oraz przedstawienie ciekawostek mających zainteresować uczniów i odbudować pozycję nauczyciela jako osoby pasjonującej się danym zagadnieniem.

Zgodnie z obietnicą, Fundacja Edukacja dla Społeczeństwa wspólnie z Wydawnictwem Nowa Era, przesyła cykliczny biuletyn tematyczny, traktujący o konkretnym zagadnieniu z zakresu techniki.

Dowiedz się więcej »
 
Stopka
Copyright © 2018 Fundacja "Edukacja dla Spoleczenstwa"