Fundacja Edukacja Dla Spoeczetwa

AKTUALNOŚCI

Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzenne
Instytut Geografii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Department of Entrepreneurship and Spatial Management
Institute of Geography
Pedagogical University of Cracow


Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Industrial Geography Commission of Polish Geographical Society
Wydawnictwo „Nowa Era” / „Nowa Era” Publishing House
Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa” / „Edukacja dla Społeczeństwa” Foundation

zapraszają na / invite to

13. Międzynarodową Konferencję Naukową / 13th International Scientific Conference

Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych

oraz 9. Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości / and 9th National Conference of Entrepreneurship Teachers


Kraków, 10-11 października 2016 / 10-11 October 2016


Kierownictwo naukowe / Scientific Chairs
prof. dr hab. Zbigniew Zioło
dr Tomasz Rachwał

Miejsce obrad / Venue
Audytorium im. Prof. W. Danka / The Prof. W. Danek Auditorium
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow
ul. Podchorążych 2 (1 piętro) / 2 Podchorążych St. (1st floor)

www.entrepreneurship.up.krakow.pl/?page_id=146

Dowiedz się więcej »
 
Stopka
Copyright © 2014 Fundacja "Edukacja dla Społeczeństwa"